การผลิตเหล็กดัด

การผลิตเหล็กดัด

เราผลิตเหล็กดัดโดยงานทุกชิ้นผลิตจากวัสดุชั้นดีโดยฝีมือคนไทยแต่ไอเดียสากล ใช้สีฝุ่นอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพทนทานและสวยงาม ทันสมัยเหมาะสมกับทุกครัวเรือนที่ต้องการความงาม และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน    ในส่วนการทำงานเหล็กดัดของเราเพื่อให้ชิ้นงานที่ มีความสวยงาม จากประสบการณ์การทำงาน จะประกอบไปด้วย การวัดหน้างาน ,การออกแบบ , การขึ้นลวดลาย ,การเชื่อม ,การทำสี ,การขนส่ง ,การติดตั้ง ซึ่งขั้นตอนทุกขั้นตอนจะต้องใช้ความปราณีต เช่น การเชื่อมเราจะใช้เครื่องเชื่อม MIG (ซึ้งกระบวนการเชื่อมนี้จะใช้ในระบบอุตสาหกรรมจึงหมดปัญหาเรื่องเชื่อมไม่ติด รอยเชื่อมไม่สวย) ส่วนการทำสี เราใช่การทำสีแบบ สีเพาว์เดอร์โค้ท ( Powder Coat ) ซึ่งเป็นทีใช้ในอุตสาหกรรม เป็นสีที่มีคุณสมบัติ มีความคงทน ไม่มีกลิ่นเหม็น ทำความสะอาดง่าย สีไม่ย้อย ส่วนการเชื่อมหน้างาน เราจะใช้เครื่องเชื่อม TIG ซึ่งขณะเชื่อมจะไม่มีสะเก็ดไฟ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย เป็นต้น

view